fbpx

ES investicijos pagal priemonę „DPT pramonei LT+“ paskatins inovatyvių produktų gamybą

UAB „Bilijardai“, stabiliai dirbanti biliardo stalų ir kitų žaidimo stalų gamybos srityje, nuo 2017 m. lapkričio 1 d. įgyvendina projektą „UAB „Bilijardai“ pažangios technologinės įrangos diegimas“ (03.3.1-LVPA-K-841-02-0037).

Šiuo metu biliardo stalų rinkoje didėja sudėtingų formų, futuristinio stiliaus biliardo stalų paklausa. Tokie biliardo stalai turi palyginus didelę rinkos kainą ir yra laikomi aukštos pridėtinės vertės produktais. Šiuo metu UAB „Bilijardai“ kuria tokio stiliaus dizainus siekiant pradėti aukštos pridėtinės vertės produktų gamybą ir realizavimą. Dėl šiuose dizainuose naudojamų sudėtingų plastinių formų, dabartiniai UAB „Bilijardai“ įrenginiai nėra pajėgūs gaminti šių gaminių. Todėl šiuo projektu siekiama įsigyti ir įdiegti 5 ašių programuojamą apdirbimo centrą, kuris bus pajėgus gaminti aukštos pridėtinės vertės gaminius pagal kuriamus dizainus ir pradėti šios įrangos eksploatavimą minėtų gaminių gamyboje.

Projekto „UAB „Bilijardai“ pažangios technologinės įrangos diegimas“ tikslas yra įsirengti 5 ašių programuojamą apdirbimo centrą ir pradėti jį eksploatuoti gaminant naujo futuristinio dizaino biliardo stalus.

UAB „Bilijardai“ iš Europos regioninės plėtros fondo 68 273,52 eurų finansavimą gavo pažangiai įrangai diegti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „DPT pramonei LT+”, kuria yra skatinama tradicinės pramonės transformacija, diegiant svarbių pramonės inovatyvumui ir visos ekonomikos augimui technologijas – DPT labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių gamybos procesuose. Projekto įgyvendinimą remia Lietuvos Respublika ir iš dalies finansuoja Europos regioninės plėtros fondas.

Vykdomo projekto rezultatas – įsigytas ir įrengtas 5 ašių apdirbimo centras, leis įmonei pradėti naujų aukštos pridėtinės vertės produktų gamybą.

Tikimasi, kad projekto veiklų rezultatas leis padidinti įmonės apyvartos ir darbo našumo rodiklių augimą. UAB „Bilijardai“ savo lėšomis vykdys pardavimų veiksmus esamose rinkose taip siekdama efektyvinti įmonės veiklą ir išlikti konkurencinga.

Daugiau informacijos:

Ričardas Andriuškevičius

Direktoriaus pavaduotojas

Tel.: 8-698-18840

Elektroninis paštas: ricardas@bilijardai.lt

TURITE KLAUSIMŲ?Susisiekite

+370 (37) 432234, +370 687 88340,
bilijardai@bilijardai.lt
Davalgonių g. 3, Ramučiai ; LT-54473 Kauno r. Lietuva