UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „BILIJARDAI“ SĖKMINGAI ĮGYVENDINO EUROPOS SĄJUNGOS REMIAMĄ PROJEKTĄ

e-mail: bilijardai@bilijardai.lt  |  tel. +370 3 74 32234  |  Kontaktai  |  Informacija apie įmonę

Image: 
Lietuvių

Futuristinių biliardo stalų dizaino sukūrimas

UAB "Bilijardai" stabiliai dirbanti žaidimo stalų gamybos srityje, sėkmingai įgyvendina projektą „Futuristinių biliardo stalo dizainų sukūrimas“ (03.3.1-LVPA-K-838.01-0019).

Šiuo metu užsienio biliardo stalų rinkoje auga paklausa išskirtinio dizaino, futuristinio stiliaus stalams. Šiuo projektu siekiama sukurti išskirtinius biliardo stalo dizainus, kurie išsiskirtų unikalia konstrukcija ir futuristiniu dizainu. Sukūrus šiuos dizainus, būtų galima pradėti naujų stalų gamybą. Planuojama, kad naujo dizaino stalai, kaip ir dauguma šiuo metu pagamintos produkcijos, būtų eksportuojami į užsienio rinkas, kas didintų bendras regiono eksporto apimtis.

Projekto „Futuristinių biliardo stalo dizainų sukūrimas“ tikslas yra sukurti 5 išskirtinio stiliaus biliardo stalų dizainus, iš kurių 1 būtų pritaikytas asmenims neįgaliųjų vežimėliuose. UAB „Bilijardai“ šiuo metu kontroliuoja sėkmingai vykstančius užsakomuosius dizaino darbus (projekto biudžetas: 14.852 eurai).

Projektas yra iš dalies finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų: 8.465,61 eurų parama buvo gauta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę "Dizainas LT", kuria yra skatinama Lietuvos įmones investuoti į gaminių (paslaugų) dizaino sprendimus, siekiant padidinti įmonės produktų ar paslaugų patrauklumą, o kartu ir paklausą bei įmonės produktyvumą. Projekto įgyvendinimą remia Lietuvos Respublika ir iš dalies finansuoja Europos Sąjunga.

Vykdomo projekto rezultatas – 5 nauji dizainai, leis įmonei įeiti į naują esamų rinkų nišą ir pradėti prekybą aukštos pridėtinės vertės produktais.

Tikimasi, kad projekto veiklų rezultatas leis padidinti įmonės apyvartos ir darbo našumo rodiklių augimą. UAB "Bilijardai" savo lėšomis vykdys pardavimų veiksmus esamose rinkose taip siekdama efektyvinti įmonės veiklą ir išlikti konkurencinga.

Daugiau informacijos:

Ričardas Andriuškevičius

Direktoriaus pavaduotojas

Tel.: 8-698-18840

Elektroninis paštas: ricardas@bilijardai.lt

 

Priemonė „Naujos galimybės“

UAB „Bilijardai“ stabiliai dirbanti žaidimų (biliardo, oro ritulio, pokerio, stalo futbolo) stalų, biliardo inventoriaus gamybos srityje, sėkmingai įgyvendino nuo 2014 m. rugsėjo mėnesio vykdytą projektą „UAB "BILIJARDAI" EKSPORTO RINKŲ PLĖTRA“ (NR. VP2-2.1-ŪM-04-K-05-283).

Kadangi Lietuvos rinka yra gana maža, bendrovė pagrindinį dėmesį skiria užsienio rinkų ir klientų paieškai. Efektyviausias būdas gauti informaciją apie užsienio rinkas yra dalyvavimas jose vykstančiose parodose, kuriose skiriamas didelis dėmesys žaidimų stalams, biliardo inventoriui. Tik parodose įmanoma greitai gauti gausios informacijos apie užsienio partnerius, pasidalinti patirtimi ir žiniomis su kitais parodos dalyviais, sužinoti kuo labiausiai domisi atitinkamos šalies klientai.

Projekto „UAB "BILIJARDAI" EKSPORTO RINKŲ PLĖTRA“ tikslas buvo padidinti UAB „Bilijardai“ gaminamų prekių pardavimus užsienio rinkose, pristatyti įmonės produkciją.

Pasinaudodama ES parama, UAB „Bilijardai“ dalyvavo 2-ose Jungtinėje Karalystėje ir Prancūzijoje vykusiose tarptautinėse parodose. Projekto įgyvendinimo metu įmonė sustiprino pozicijas esamose rinkose, padidino įmonės žinomumą.

UAB „Bilijardai“ ES struktūrinių fondų paramą – 20697,98 eurų – eksporto plėtrai gavo pagal 2007-2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Naujos galimybės“, kuria skatinama Lietuvos įmonių plėtra užsienio rinkose. Projekto įgyvendinimą rėmė Lietuvos Respublika ir iš dalies finansavo Europos Sąjunga.

Įgyvendintas projektas leidžia įmonei pasiekti geresnių veiklos rezultatų, kadangi projekto metu įgyta patirtis suteikia galimybę atsirinkti patraukliausias rinkas.

Tikimasi, kad projekto veiklų įgyvendinimas ir pasiekti tikslai leis padidinti įmonės pardavimų ir eksporto augimą, pasiūlyti rinkai naujas prekes.

 

Daugiau informacijos:

Ričardas Andriuškevičius

Direktoriaus pavaduotojas

Tel.: 8-698-18840

Elektroninis paštas: ricardas@bilijardai.lt

 

Priemonė „Naujos galimybės“

UAB „Bilijardai“ stabiliai dirbanti žaidimų (biliardo, oro ritulio, pokerio, stalo futbolo) stalų, biliardo inventorius gamybos srityje, sėkmingai įgyvendino nuo 2013 m. liepos mėnesio vykdytą projektą „UAB "BILIJARDAI" VERSLO PARTNERIŲ PAIEŠKA UŽSIENIO RINKOSE“ (NR. VP2-2.1-ŪM-04-K-04-133).

Kadangi Lietuvos rinka yra gana maža, bendrovė, pagrindinį dėmesį skiria užsienio rinkų ir klientų paieškai. Efektyviausias būdas gauti informaciją apie užsienio rinkas yra dalyvavimas jose vykstančiose parodose, kuriose skiriamas didelis dėmesys žaidimų stalams. Tik parodose įmanoma greitai gauti gausios informacijos apie užsienio partnerius,  pasidalinti patirtimi ir žiniomis su kitais parodos dalyviais, sužinoti kuo labiausiai domisi atitinkamos šalies klientai.

Projekto „UAB "BILIJARDAI" VERSLO PARTNERIŲ PAIEŠKA UŽSIENIO RINKOSE“ tikslas buvo padidinti UAB „Bilijardai“ teikiamų paslaugų pardavimus užsienio rinkose, pristatyti įmonės teikiamas paslaugas.

Pasinaudodama ES parama, UAB „Bilijardai“ dalyvavo 3-iose JAV ir Vokietijoje vykusiose tarptautinėse parodose. Projekto įgyvendinimo metu įmonė sustiprino pozicijas esamose rinkose, padidino įmonės žinomumą.

UAB „Bilijardai“ ES struktūrinių fondų paramą - 32.031,68 eurų – eksporto plėtrai gavo pagal 2007-2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Naujos galimybės“, kuria skatinama Lietuvos įmonių plėtra užsienio rinkose. Projekto įgyvendinimą rėmė Lietuvos Respublika ir iš dalies finansavo Europos Sąjunga.

Įgyvendintas projektas leidžia įmonei pasiekti geresnių veiklos rezultatų, kadangi projekto metu įgyta patirtis suteikia galimybę atsirinkti patraukliausias rinkas.

Tikimasi, kad projekto veiklų įgyvendinimas ir pasiekti tikslai leis padidinti įmonės pardavimų ir eksporto augimą, pasiūlyti rinkai naujas paslaugas.

 

Daugiau informacijos:

Kastytis Makaras

Direktorius

Tel.: 8-698-18830

Elektroninis paštas: kastis@bilijardai.lt