UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „BILIJARDAI“ SĖKMINGAI ĮGYVENDINO EUROPOS SĄJUNGOS REMIAMĄ PROJEKTĄ

e-mail: bilijardai@bilijardai.lt  |  tel. +370 37 432234  |  Kontaktai  |  Informacija apie įmonę

Image: 
Lietuvių

Priemonės „Naujos galimybės LT“ pagalba įmonė pristatė savo naujausią produkciją užsienio parodose

UAB „Bilijardai“, stabiliai auganti bilijardo stalų gamybos srityje, įgyvendino projektą „UAB „Bilijardai“ eksporto plėtra“  Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0242  (Projekto vertė 20 996 eurai). Šio projekto tikslas - pasinaudojant ES parama paskatinti eksporto plėtrą į potencialo turinčias rinkas.

Kadangi Lietuvos rinka yra gana maža, pagrindinis bendrovės dėmesys skiriamas plėtros užsienio rinkose galimybių paieškai. Dalyvavimas parodose yra vienas iš efektyviausių būdų didinti savo pardavimus užsienio rinkose. Investavusi ES struktūrinių fondų paramą eksporto plėtrai pagal 2014-2020 metų ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Naujos galimybės LT“, UAB „Bilijardai“ planuoja dalyvauti dvejose parodose, vykstančiose įvairiose Europos valstybėse.

Pasak UAB „Bilijardai“ direktoriaus Kastyčio Makaro, projekto įgyvendinimo metu įmonė ženkliai išplėtė pozicijas esamose ir naujose rinkose, užmezgė perspektyvius partnerystės ryšius bei padidino tiesioginių klientų užsakymų portfelį.

UAB „Bilijardai“ iš Europos regioninės plėtros fondo 10 498 eurų finansavimą dalyvavimui parodose gavo pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Naujos galimybės LT“, kuria yra skatinama įmonių produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose. Projekto įgyvendinimą remia Lietuvos Respublika ir iš dalies finansuoja Europos regioninės plėtros fondas.

Tikimės, kad projekto veiklų įgyvendinimas ir pasiekti tikslai leis ir toliau didinti UAB „Bilijardai“ pardavimų ir eksporto augimą bei pasiūlyti pirkėjams naujus inovatyvius produktus, taip išliekant konkurencingiems rinkoje.

 

ES investicijos pagal priemonę „DPT pramonei LT+“ paskatins inovatyvių produktų gamybą

UAB „Bilijardai“, stabiliai dirbanti biliardo stalų ir kitų žaidimo stalų gamybos srityje, nuo 2017 m. lapkričio 1 d. įgyvendina projektą „UAB „Bilijardai“ pažangios technologinės įrangos diegimas“ (03.3.1-LVPA-K-841-02-0037).

Šiuo metu biliardo stalų rinkoje didėja sudėtingų formų, futuristinio stiliaus biliardo stalų paklausa. Tokie biliardo stalai turi palyginus didelę rinkos kainą ir yra laikomi aukštos pridėtinės vertės produktais. Šiuo metu UAB „Bilijardai“ kuria tokio stiliaus dizainus siekiant pradėti aukštos pridėtinės vertės produktų gamybą ir realizavimą. Dėl šiuose dizainuose naudojamų sudėtingų plastinių formų, dabartiniai UAB „Bilijardai“ įrenginiai nėra pajėgūs gaminti šių gaminių. Todėl šiuo projektu siekiama įsigyti ir įdiegti 5 ašių programuojamą apdirbimo centrą, kuris bus pajėgus gaminti aukštos pridėtinės vertės gaminius pagal kuriamus dizainus ir pradėti šios įrangos eksploatavimą minėtų gaminių gamyboje.

Projekto „UAB „Bilijardai“ pažangios technologinės įrangos diegimas“ tikslas yra įsirengti 5 ašių programuojamą apdirbimo centrą ir pradėti jį eksploatuoti gaminant naujo futuristinio dizaino biliardo stalus.

UAB „Bilijardai“ iš Europos regioninės plėtros fondo 68 273,52 eurų finansavimą gavo pažangiai įrangai diegti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „DPT pramonei LT+", kuria yra skatinama tradicinės pramonės transformacija, diegiant svarbių pramonės inovatyvumui ir visos ekonomikos augimui technologijas – DPT labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių gamybos procesuose. Projekto įgyvendinimą remia Lietuvos Respublika ir iš dalies finansuoja Europos regioninės plėtros fondas.

Vykdomo projekto rezultatas – įsigytas ir įrengtas 5 ašių apdirbimo centras, leis įmonei pradėti naujų aukštos pridėtinės vertės produktų gamybą.

Tikimasi, kad projekto veiklų rezultatas leis padidinti įmonės apyvartos ir darbo našumo rodiklių augimą. UAB „Bilijardai“ savo lėšomis vykdys pardavimų veiksmus esamose rinkose taip siekdama efektyvinti įmonės veiklą ir išlikti konkurencinga.

Daugiau informacijos:

Ričardas Andriuškevičius

Direktoriaus pavaduotojas

Tel.: 8-698-18840

Elektroninis paštas: ricardas@bilijardai.lt

 

Futuristinių biliardo stalų dizaino sukūrimas

UAB "Bilijardai" stabiliai dirbanti žaidimo stalų gamybos srityje, sėkmingai įgyvendina projektą „Futuristinių biliardo stalo dizainų sukūrimas“ (03.3.1-LVPA-K-838.01-0019).

Šiuo metu užsienio biliardo stalų rinkoje auga paklausa išskirtinio dizaino, futuristinio stiliaus stalams. Šiuo projektu siekiama sukurti išskirtinius biliardo stalo dizainus, kurie išsiskirtų unikalia konstrukcija ir futuristiniu dizainu. Sukūrus šiuos dizainus, būtų galima pradėti naujų stalų gamybą. Planuojama, kad naujo dizaino stalai, kaip ir dauguma šiuo metu pagamintos produkcijos, būtų eksportuojami į užsienio rinkas, kas didintų bendras regiono eksporto apimtis.

Projekto „Futuristinių biliardo stalo dizainų sukūrimas“ tikslas yra sukurti 5 išskirtinio stiliaus biliardo stalų dizainus, iš kurių 1 būtų pritaikytas asmenims neįgaliųjų vežimėliuose. UAB „Bilijardai“ šiuo metu kontroliuoja sėkmingai vykstančius užsakomuosius dizaino darbus (projekto biudžetas: 14.852 eurai).

Projektas yra iš dalies finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų: 8.465,61 eurų parama buvo gauta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę "Dizainas LT", kuria yra skatinama Lietuvos įmones investuoti į gaminių (paslaugų) dizaino sprendimus, siekiant padidinti įmonės produktų ar paslaugų patrauklumą, o kartu ir paklausą bei įmonės produktyvumą. Projekto įgyvendinimą remia Lietuvos Respublika ir iš dalies finansuoja Europos Sąjunga.

Vykdomo projekto rezultatas – 5 nauji dizainai, leis įmonei įeiti į naują esamų rinkų nišą ir pradėti prekybą aukštos pridėtinės vertės produktais.

Tikimasi, kad projekto veiklų rezultatas leis padidinti įmonės apyvartos ir darbo našumo rodiklių augimą. UAB "Bilijardai" savo lėšomis vykdys pardavimų veiksmus esamose rinkose taip siekdama efektyvinti įmonės veiklą ir išlikti konkurencinga.

Daugiau informacijos:

Ričardas Andriuškevičius

Direktoriaus pavaduotojas

Tel.: 8-698-18840

Elektroninis paštas: ricardas@bilijardai.lt

 

Priemonės „Naujos galimybės LT“ pagalba įmonė pristatė savo naujausią produkciją užsienio parodose

UAB „Bilijardai“, stabiliai auganti žaidimo stalų gamybos srityje, įgyvendino projektą „UAB "Bilijardai" eksporto rinkų plėtra“  Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-02-0159 (Projekto vertė 22 724 eurai). Šio projekto tikslas - pasinaudojant ES parama paskatinti eksporto plėtrą į potencialo turinčias rinkas.

Kadangi Lietuvos rinka yra gana maža, pagrindinis bendrovės dėmesys skiriamas plėtros užsienio rinkose galimybių paieškai. Dalyvavimas parodose yra vienas iš efektyviausių būdų didinti savo pardavimus užsienio rinkose. Investavusi ES struktūrinių fondų paramą eksporto plėtrai pagal 2014-2020 metų ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Naujos galimybės“, UAB „Bilijardai“ dalyvavo dvejose parodose, vykusiose Jungtinėje Karalystėje ir JAV.

Pasak UAB „Bilijardai“ direktoriaus pavaduotojo Ričardo Andriuškevičiaus, Projekto įgyvendinimo metu įmonė ženkliai išplėtė pozicijas Jungtinėje Karalystėje ir JAV, užmezgė perspektyvius partnerystės ryšius bei padidino tiesioginių klientų užsakymų portfelį.

UAB „Bilijardai“ iš Europos regioninės plėtros fondo 11 362,00  eurų finansavimą dalyvavimui parodose gavo pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Naujos galimybės LT“, kuria yra skatinama įmonių produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose. Projekto įgyvendinimą remia Lietuvos Respublika ir iš dalies finansuoja Europos regioninės plėtros fondas.

Tikimės, kad projekto veiklų įgyvendinimas ir pasiekti tikslai leis ir toliau didinti UAB „Bilijardai“ pardavimų ir eksporto augimą bei pasiūlyti pirkėjams naujus inovatyvius produktus, taip išliekant konkurencingiems rinkoje.

Daugiau informacijos:

Ričardas Andriuškevičius

Direktoriaus pavaduotojas

Tel.: 8-698-18840

Elektroninis paštas: ricardas@bilijardai.lt

 

 

Priemonė „Naujos galimybės“

UAB „Bilijardai“ stabiliai dirbanti žaidimų (biliardo, oro ritulio, pokerio, stalo futbolo) stalų, biliardo inventoriaus gamybos srityje, sėkmingai įgyvendino nuo 2014 m. rugsėjo mėnesio vykdytą projektą „UAB "BILIJARDAI" EKSPORTO RINKŲ PLĖTRA“ (NR. VP2-2.1-ŪM-04-K-05-283).

Kadangi Lietuvos rinka yra gana maža, bendrovė pagrindinį dėmesį skiria užsienio rinkų ir klientų paieškai. Efektyviausias būdas gauti informaciją apie užsienio rinkas yra dalyvavimas jose vykstančiose parodose, kuriose skiriamas didelis dėmesys žaidimų stalams, biliardo inventoriui. Tik parodose įmanoma greitai gauti gausios informacijos apie užsienio partnerius, pasidalinti patirtimi ir žiniomis su kitais parodos dalyviais, sužinoti kuo labiausiai domisi atitinkamos šalies klientai.

Projekto „UAB "BILIJARDAI" EKSPORTO RINKŲ PLĖTRA“ tikslas buvo padidinti UAB „Bilijardai“ gaminamų prekių pardavimus užsienio rinkose, pristatyti įmonės produkciją.

Pasinaudodama ES parama, UAB „Bilijardai“ dalyvavo 2-ose Jungtinėje Karalystėje ir Prancūzijoje vykusiose tarptautinėse parodose. Projekto įgyvendinimo metu įmonė sustiprino pozicijas esamose rinkose, padidino įmonės žinomumą.

UAB „Bilijardai“ ES struktūrinių fondų paramą – 20697,98 eurų – eksporto plėtrai gavo pagal 2007-2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Naujos galimybės“, kuria skatinama Lietuvos įmonių plėtra užsienio rinkose. Projekto įgyvendinimą rėmė Lietuvos Respublika ir iš dalies finansavo Europos Sąjunga.

Įgyvendintas projektas leidžia įmonei pasiekti geresnių veiklos rezultatų, kadangi projekto metu įgyta patirtis suteikia galimybę atsirinkti patraukliausias rinkas.

Tikimasi, kad projekto veiklų įgyvendinimas ir pasiekti tikslai leis padidinti įmonės pardavimų ir eksporto augimą, pasiūlyti rinkai naujas prekes.

 

Daugiau informacijos:

Ričardas Andriuškevičius

Direktoriaus pavaduotojas

Tel.: 8-698-18840

Elektroninis paštas: ricardas@bilijardai.lt

 

Priemonė „Naujos galimybės“

UAB „Bilijardai“ stabiliai dirbanti žaidimų (biliardo, oro ritulio, pokerio, stalo futbolo) stalų, biliardo inventorius gamybos srityje, sėkmingai įgyvendino nuo 2013 m. liepos mėnesio vykdytą projektą „UAB "BILIJARDAI" VERSLO PARTNERIŲ PAIEŠKA UŽSIENIO RINKOSE“ (NR. VP2-2.1-ŪM-04-K-04-133).

Kadangi Lietuvos rinka yra gana maža, bendrovė, pagrindinį dėmesį skiria užsienio rinkų ir klientų paieškai. Efektyviausias būdas gauti informaciją apie užsienio rinkas yra dalyvavimas jose vykstančiose parodose, kuriose skiriamas didelis dėmesys žaidimų stalams. Tik parodose įmanoma greitai gauti gausios informacijos apie užsienio partnerius,  pasidalinti patirtimi ir žiniomis su kitais parodos dalyviais, sužinoti kuo labiausiai domisi atitinkamos šalies klientai.

Projekto „UAB "BILIJARDAI" VERSLO PARTNERIŲ PAIEŠKA UŽSIENIO RINKOSE“ tikslas buvo padidinti UAB „Bilijardai“ teikiamų paslaugų pardavimus užsienio rinkose, pristatyti įmonės teikiamas paslaugas.

Pasinaudodama ES parama, UAB „Bilijardai“ dalyvavo 3-iose JAV ir Vokietijoje vykusiose tarptautinėse parodose. Projekto įgyvendinimo metu įmonė sustiprino pozicijas esamose rinkose, padidino įmonės žinomumą.

UAB „Bilijardai“ ES struktūrinių fondų paramą - 32.031,68 eurų – eksporto plėtrai gavo pagal 2007-2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę „Naujos galimybės“, kuria skatinama Lietuvos įmonių plėtra užsienio rinkose. Projekto įgyvendinimą rėmė Lietuvos Respublika ir iš dalies finansavo Europos Sąjunga.

Įgyvendintas projektas leidžia įmonei pasiekti geresnių veiklos rezultatų, kadangi projekto metu įgyta patirtis suteikia galimybę atsirinkti patraukliausias rinkas.

Tikimasi, kad projekto veiklų įgyvendinimas ir pasiekti tikslai leis padidinti įmonės pardavimų ir eksporto augimą, pasiūlyti rinkai naujas paslaugas.

 

Daugiau informacijos:

Kastytis Makaras

Direktorius

Tel.: 8-698-18830

Elektroninis paštas: kastis@bilijardai.lt